Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 -20 23,560 -30

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,147 3

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,940-10 23,150-10 22,970-10
 AUD 17,159-271 17,876-282 17,332-273
 CAD 17,530-186 18,262-194 17,707-188
 JPY 214-1 226-2 217-1
 EUR 27,041-173 28,454-182 27,315-175
 CHF 25,261-114 26,316-118 25,516-115
 GBP 30,711-186 31,993-194 31,021-188
 CNY 3,485-12 3,632-12 3,521-12
 SGD 16,885-100 17,590-105 17,055-101
 THB 679-2 782-2 754-2
 MYR - 5,762-8 5,643-8
 DKK - 3,820-24 3,682-23
 HKD 2,900-1 3,021-1 2,930-1
 INR - 327-1 315-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,004-139 76,021-134
 NOK - 2,713-46 2,605-44
 RUB - 304-4 -
 SEK - 2,808-32 2,696-30

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,940-10 23,150-10

  AUD

17,159-271 17,876-282

  CAD

17,530-186 18,262-194

  JPY

214-1 226-2

  EUR

27,041-173 28,454-182

  CHF

25,261-114 26,316-118

  GBP

30,711-186 31,993-194

  CNY

3,485-12 3,632-12