Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,212 -3

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,1370 16,8110 16,3000
 CAD 17,0880 17,8020 17,2610
 JPY 2090 2190 2120
 EUR 26,6880 28,0490 26,9580
 CHF 24,8430 25,8800 25,0940
 GBP 29,5150 30,7470 29,8130
 CNY 3,2710 3,4080 3,3040
 SGD 16,4600 17,1470 16,6260
 THB 6600 7610 7330
 MYR - 5,5850 5,4700
 DKK - 3,7460 3,6100
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3210 3090
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,5840 75,6170
 NOK - 2,6630 2,5570
 RUB - 3180 -
 SEK - 2,7240 2,6150

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,1370 16,8110

  CAD

17,0880 17,8020

  JPY

2090 2190

  EUR

26,6880 28,0490

  CHF

24,8430 25,8800

  GBP

29,5150 30,7470

  CNY

3,2710 3,4080
Commodities ($USD)
Crude Oil 42.01 -0.55%
Natural Gas 2.36 +7.39%
Gasoline 1.24 +0.79%
Heating Oil 1.24 -
Gold 1937.00 -1.02%
Silver 26.07 -6.25%
Copper 2.86 +1.82%