Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 10 23,270 10

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,201 3

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 15,895-66 16,559-68 16,056-66
 CAD 16,9821 17,6911 17,1531
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,374-181 27,719-190 26,641-183
 CHF 24,696-133 25,727-139 24,945-134
 GBP 29,196-156 30,416-162 29,491-157
 CNY 3,3837 3,5247 3,4177
 SGD 16,537-34 17,228-35 16,704-34
 THB 6571 7571 7301
 MYR - 5,635-4 5,519-4
 DKK - 3,702-26 3,568-25
 HKD 2,9160 3,0370 2,9450
 INR - 323-1 311-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,584-51 75,617-49
 NOK - 2,483-48 2,383-47
 RUB - 2941 -
 SEK - 2,653-25 2,546-24

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

15,895-66 16,559-68

  CAD

16,9821 17,6911

  JPY

2140 2250

  EUR

26,374-181 27,719-190

  CHF

24,696-133 25,727-139

  GBP

29,196-156 30,416-162

  CNY

3,3837 3,5247