Chúng tôi không có thông tin giá vàng trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá vàng thế giới ngày 28-02-2015

Giá vàng thế giới không có giao dịch vào ngày thứ bảy.