Chúng tôi không có thông tin giá vàng trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá vàng thế giới ngày 18-10-2014

Giá vàng thế giới không có giao dịch vào ngày thứ bảy.