Giá vàng ngày 10-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,80010 42,05010
Nhẫn 9999 1c->5c 41,75010 42,20010
Vàng nữ trang 9999 41,25010 42,05010
Vàng nữ trang 24K 40,63410 41,63410
Vàng nữ trang 18K 30,2918 31,6918
Vàng nữ trang 14K 23,2686 24,6686
Vàng nữ trang 10K 16,2875 17,6875
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,80010 42,07010
SJC Đà Nẵng 41,80010 42,07010
SJC Nha Trang 41,79010 42,07010
SJC Cà Mau 41,80010 42,07010
SJC Bình Phước 41,77010 42,08010
SJC Huế 41,78010 42,07010
SJC Biên Hòa 41,80010 42,05010
SJC Miền Tây 41,80010 42,05010
SJC Quãng Ngãi 41,80010 42,05010
SJC Quy Nhơn 41,82010 42,10010
SJC Long Xuyên 41,80010 42,05010
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,850100 42,15050
DOJI HN 41,850150 42,150-50
PNJ HCM 41,78080 42,100100
PNJ Hà Nội 41,78080 42,100100
Phú Qúy SJC 41,850100 42,150-50
Bảo Tín Minh Châu 41,85090 42,1200
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,85020 42,05020
ACB 41,850830 42,050200
SCB 41,850100 42,250300
MARITIME BANK 41,1000 43,3500
TPBANK GOLD 38,8700 39,4700

Giá vàng thế giới ngày 10-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 10-10-2019