Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,440 20 23,460 20

Tỷ giá trung tâm

1USD = 22,715 -4

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2950 23,3850 23,2950
 AUD 16,4520 16,7320 16,5510
 CAD 17,7560 18,1130 17,9180
 CHF 23,2330 23,7000 23,3970
 EUR 26,7810 27,1010 26,8620
 GBP 30,3950 30,8820 30,6100
 JPY 2050 2120 2070
 SGD 16,7710 17,0730 16,8890
 THB 7030 7320 7030
 MYR - 5,6580 5,5850
 DKK - 3,6740 3,5620
 HKD 2,9350 3,0000 2,9560
 INR - 3290 3170
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,8840 76,8680
 NOK - 2,9070 2,8180
 RUB - 3970 3560
 SAR - 6,4500 6,2070
 SEK - 2,6490 2,5840

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,2950 23,3850

  AUD

16,4520 16,7320

  CAD

17,7560 18,1130

  CHF

23,2330 23,7000

  EUR

26,7810 27,1010

  GBP

30,3950 30,8820

  JPY

2050 2120
Commodities ($USD)
Crude Oil 71.92 +0.19%
Natural Gas 3.24 -
Gasoline 1.98 +1.67%
Heating Oil 2.34 +0.62%
Gold 1227.30 +0.07%
Silver 14.63 -0.18%
Copper 2.77 -0.36%