Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,205 5 23,220 5

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,120 5

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2700 23,1500
 AUD 15,5030 15,8620 15,5970
 CAD 17,1250 17,5740 17,2800
 CHF 23,3860 23,9510 23,5500
 EUR 25,5510 26,3980 25,6280
 GBP 27,7340 28,1780 27,9300
 JPY 2110 2200 2140
 SGD 16,5080 16,8060 16,6240
 THB 7380 7690 7380
 MYR - 5,5750 5,5040
 DKK - 3,5090 3,4030
 HKD 2,9180 2,9830 2,9390
 INR - 3350 3230
 KRW 170 200 180
 KWD - 79,1260 76,1380
 NOK - 2,6120 2,5330
 RUB - 3900 3500
 SAR - 6,4160 6,1730
 SEK - 2,4370 2,3770

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,1500 23,2700

  AUD

15,5030 15,8620

  CAD

17,1250 17,5740

  CHF

23,3860 23,9510

  EUR

25,5510 26,3980

  GBP

27,7340 28,1780

  JPY

2110 2200
Commodities ($USD)
Crude Oil 54.87 +0.73%
Natural Gas 2.20 -1.45%
Gasoline 1.66 +1.23%
Heating Oil 1.81 -
Gold 1512.50 -0.47%
Silver 17.10 -0.54%
Copper 2.59 -