Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 -10 23,200 -10

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,155 -2

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0750 23,2450 23,1050
 AUD 15,6150 16,1050 15,7720
 CAD 17,3760 17,9210 17,5510
 JPY 2030 2130 2050
 EUR 25,3100 26,3330 25,5650
 CHF 23,4590 24,1960 23,6960
 GBP 29,6650 30,2920 29,9640
 SGD 16,9180 17,3100 17,0890
 THB 6710 7800 7450
 MYR - 5,7740 5,6550
 DKK - 3,5050 3,3780
 HKD 2,9310 3,0050 2,9600
 INR - 3380 3250
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,1460 76,1570
 NOK - 2,6550 2,5490
 RUB - 4180 3760
 SEK - 2,4810 2,3910

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0750 23,2450

  AUD

15,6150 16,1050

  CAD

17,3760 17,9210

  JPY

2030 2130

  EUR

25,3100 26,3330

  CHF

23,4590 24,1960

  GBP

29,6650 30,2920
Commodities ($USD)
Crude Oil 58.54 +0.03%
Natural Gas 2.00 -3.69%
Gasoline 1.64 -0.87%
Heating Oil 1.86 -
Gold 1558.80 +0.63%
Silver 18.01 +0.77%
Copper 2.85 -