Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,720 0 23,820 0

Tỷ giá trung tâm

1USD = 23,235 -10

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,5100 23,7000 23,5400
 AUD 14,0410 14,5430 14,1830
 CAD 16,3890 17,0770 16,5550
 JPY 2100 2210 2120
 EUR 25,4650 26,6880 25,7220
 CHF 23,9180 24,9220 24,1600
 GBP 28,2060 29,2140 28,4910
 CNY 3,2640 3,4020 3,2970
 SGD 16,0930 16,7680 16,2550
 THB 6410 7400 7130
 MYR - 5,5140 5,3990
 DKK - 3,5560 3,4260
 HKD 2,9710 3,0950 3,0010
 INR - 3260 3140
 KRW 170 200 190
 KWD - 79,3910 76,3790
 NOK - 2,3010 2,2080
 RUB - 3380 3030
 SEK - 2,4300 2,3320

(Nguồn: Tỷ giá Ngân hàng ngoại thương VCB)

Lịch sử tỷ giá

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,5100 23,7000

  AUD

14,0410 14,5430

  CAD

16,3890 17,0770

  JPY

2100 2210

  EUR

25,4650 26,6880

  CHF

23,9180 24,9220

  GBP

28,2060 29,2140

  CNY

3,2640 3,4020
Commodities ($USD)
Crude Oil 21.51 -5.07%
Natural Gas 1.63 -
Gasoline 0.57 +5.21%
Heating Oil 1.07 +1.70%
Gold 1623.90 -1.61%
Silver 14.50 -0.98%
Copper 2.20 -0.50%