Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,520-40 36,700-40
Nhẫn 9999 1c->5c 36,270-40 36,670-40
Vàng nữ trang 9999 35,910-40 36,610-40
Vàng nữ trang 24K 35,548-39 36,248-39
Vàng nữ trang 18K 26,210-30 27,610-30
Vàng nữ trang 14K 20,096-23 21,496-23
Vàng nữ trang 10K 14,018-17 15,418-17
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,520-40 36,720-40
SJC Đà Nẵng 36,520-40 36,720-40
SJC Nha Trang 36,510-40 36,720-40
SJC Cà Mau 36,520-40 36,720-40
SJC Buôn Ma Thuột 36,510-40 36,720-40
SJC Bình Phước 36,490-40 36,730-40
SJC Huế 36,520-40 36,720-40
SJC Biên Hòa 36,520-40 36,700-40
SJC Miền Tây 36,520-40 36,700-40
SJC Quãng Ngãi 36,520-40 36,700-40
SJC Đà Lạt 36,540-40 36,750-40
SJC Long Xuyên 36,520-40 36,700-40