Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,810-20 36,990-20
Nhẫn 9999 1c->5c 35,210-10 35,610-10
Vàng nữ trang 9999 34,860-10 35,560-10
Vàng nữ trang 24K 34,408-10 35,208-10
Vàng nữ trang 18K 25,423-7 26,823-7
Vàng nữ trang 14K 19,484-5 20,884-5
Vàng nữ trang 10K 13,580-4 14,980-4
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,810-20 37,010-20
SJC Đà Nẵng 36,810-20 37,010-20
SJC Nha Trang 36,800-20 37,010-20
SJC Cà Mau 36,810-20 37,010-20
SJC Buôn Ma Thuột 36,800-20 37,010-20
SJC Bình Phước 36,780-20 37,020-20
SJC Huế 36,810-20 37,010-20
SJC Biên Hòa 36,810-20 36,990-20
SJC Miền Tây 36,810-20 36,990-20
SJC Quãng Ngãi 36,810-20 36,990-20
SJC Đà Lạt 36,830-20 37,040-20
SJC Long Xuyên 36,810-20 36,990-20