Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,4100 36,5600
Nhẫn 9999 1c->5c 34,3400 34,7400
Vàng nữ trang 9999 33,8900 34,6900
Vàng nữ trang 24K 33,5470 34,3470
Vàng nữ trang 18K 24,7700 26,1700
Vàng nữ trang 14K 18,9760 20,3760
Vàng nữ trang 10K 13,2170 14,6170
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,4100 36,5800
SJC Đà Nẵng 36,4100 36,5800
SJC Nha Trang 36,4000 36,5800
SJC Cà Mau 36,4100 36,5800
SJC Buôn Ma Thuột 36,4000 36,5800
SJC Bình Phước 36,3800 36,5900
SJC Huế 36,4100 36,5800
SJC Biên Hòa 36,4100 36,5600
SJC Miền Tây 36,4100 36,5600
SJC Quãng Ngãi 36,4100 36,5600
SJC Đà Lạt 36,4300 36,6100
SJC Long Xuyên 36,4100 36,5600