Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,4900 36,6500
Nhẫn 9999 1c->5c 34,8000 35,2000
Vàng nữ trang 9999 34,4500 35,1500
Vàng nữ trang 24K 34,1020 34,8020
Vàng nữ trang 18K 25,1150 26,5150
Vàng nữ trang 14K 19,2440 20,6440
Vàng nữ trang 10K 13,4090 14,8090
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,4900 36,6700
SJC Đà Nẵng 36,4900 36,6700
SJC Nha Trang 36,4800 36,6700
SJC Cà Mau 36,4900 36,6700
SJC Buôn Ma Thuột 36,4800 36,6700
SJC Bình Phước 36,4600 36,6800
SJC Huế 36,4900 36,6700
SJC Biên Hòa 36,4900 36,6500
SJC Miền Tây 36,4900 36,6500
SJC Quãng Ngãi 36,4900 36,6500
SJC Đà Lạt 36,5100 36,7000
SJC Long Xuyên 36,4900 36,6500