Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 39,3500 39,6000
Nhẫn 9999 1c->5c 39,2500 39,7000
Vàng nữ trang 9999 38,9000 39,7000
Vàng nữ trang 24K 38,5070 39,3070
Vàng nữ trang 18K 28,5280 29,9280
Vàng nữ trang 14K 21,8970 23,2970
Vàng nữ trang 10K 15,3070 16,7070
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 39,3500 39,6200
SJC Đà Nẵng 39,3500 39,6200
SJC Nha Trang 39,3400 39,6200
SJC Cà Mau 39,3500 39,6200
SJC Buôn Ma Thuột 39,3400 39,6200
SJC Bình Phước 39,3200 39,6300
SJC Huế 39,3300 39,6200
SJC Biên Hòa 39,3500 39,6000
SJC Miền Tây 39,3500 39,6000
SJC Quãng Ngãi 39,3500 39,6000
SJC Đà Lạt 39,3700 39,6500
SJC Long Xuyên 39,3500 39,6000