Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,580-20 36,730-20
Nhẫn 9999 1c->5c 36,030-50 36,430-50
Vàng nữ trang 9999 35,680-50 36,380-50
Vàng nữ trang 24K 35,220-49 36,020-49
Vàng nữ trang 18K 26,038-37 27,438-37
Vàng nữ trang 14K 19,962-29 21,362-29
Vàng nữ trang 10K 13,922-21 15,322-21
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,580-20 36,750-20
SJC Đà Nẵng 36,580-20 36,750-20
SJC Nha Trang 36,570-20 36,750-20
SJC Cà Mau 36,580-20 36,750-20
SJC Buôn Ma Thuột 36,570-20 36,750-20
SJC Bình Phước 36,550-20 36,760-20
SJC Huế 36,580-20 36,750-20
SJC Biên Hòa 36,580-20 36,730-20
SJC Miền Tây 36,580-20 36,730-20
SJC Quãng Ngãi 36,580-20 36,730-20
SJC Đà Lạt 36,600-20 36,780-20
SJC Long Xuyên 36,580-20 36,730-20