Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,490-60 36,670-60
Nhẫn vàng 9999 1c->5c 36,380-60 36,780-60
Vàng nữ trang 9999 36,070-60 36,670-60
Vàng nữ trang 24K 35,607-59 36,307-59
Vàng nữ trang 18K 26,255-128 27,655-128
Vàng nữ trang 14K 20,177-53 21,577-53
Vàng nữ trang 10K 14,043-25 15,443-25
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,490-60 36,690-60
SJC Đà Nẵng 36,490-60 36,690-60
SJC Nha Trang 36,480-60 36,690-60
SJC Cà Mau 36,490-60 36,690-60
SJC Buôn Ma Thuột 36,480-60 36,690-60
SJC Bình Phước 36,460-60 36,700-60
SJC Huế 36,490-60 36,690-60
SJC Biên Hòa 36,490-60 36,670-60
SJC Miền Tây 36,490-60 36,670-60
SJC Quãng Ngãi 36,490-60 36,670-60
SJC Đà Lạt 36,510-60 36,720-60
SJC Long Xuyên 36,490-60 36,670-60