Giá vàng ngày 15-05-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 36,340-40 36,510-40
Nhẫn 9999 1c->5c 36,3900 36,7900
Vàng nữ trang 9999 35,910-40 36,510-40
Vàng nữ trang 24K 35,449-39 36,149-39
Vàng nữ trang 18K 26,135-30 27,535-30
Vàng nữ trang 14K 20,037-24 21,437-24
Vàng nữ trang 10K 13,976-17 15,376-17
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,340-40 36,530-40
SJC Đà Nẵng 36,340-40 36,530-40
SJC Nha Trang 36,330-40 36,530-40
SJC Cà Mau 36,340-40 36,530-40
SJC Bình Phước 36,310-40 36,540-40
SJC Huế 36,340-40 36,530-40
SJC Biên Hòa 36,340-40 36,510-40
SJC Miền Tây 36,340-40 36,510-40
SJC Quãng Ngãi 36,340-40 36,510-40
SJC Đà Lạt 36,360-40 36,560-40
SJC Long Xuyên 36,340-40 36,510-40
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 36,400-20 36,500-20
DOJI HN 36,4000 36,5000
PNJ HCM 36,38040 36,55030
PNJ Hà Nội 36,42030 36,52030
Phú Qúy SJC 36,400-20 36,500-20
Bảo Tín Minh Châu 36,410150 36,490160
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 36,420-20 36,500-20
SCB 36,5700 36,6700
MARITIME BANK 36,420220 36,530180
TPBANK GOLD 36,400120 36,500-80

Giá vàng thế giới ngày 15-05-2019

Giá vàng thế giới ngày 15-05-2019