Giá vàng ngày 14-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,56060 41,83030
Nhẫn 9999 1c->5c 41,550100 42,00050
Vàng nữ trang 9999 41,03030 41,83030
Vàng nữ trang 24K 40,41630 41,41630
Vàng nữ trang 18K 30,12623 31,52623
Vàng nữ trang 14K 23,13917 24,53917
Vàng nữ trang 10K 16,19513 17,59513
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,56060 41,85030
SJC Đà Nẵng 41,56060 41,85030
SJC Nha Trang 41,55060 41,85030
SJC Cà Mau 41,56060 41,85030
SJC Bình Phước 41,53060 41,86030
SJC Huế 41,54060 41,85030
SJC Biên Hòa 41,56060 41,83030
SJC Miền Tây 41,56060 41,83030
SJC Quãng Ngãi 41,56060 41,83030
SJC Đà Lạt 41,58060 41,88030
SJC Long Xuyên 41,56060 41,83030
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,45050 41,850-50
DOJI HN 41,45050 41,95050
PNJ HCM 41,450-100 41,750-100
PNJ Hà Nội 41,450-100 41,750-100
Phú Qúy SJC 41,50050 41,800-50
Bảo Tín Minh Châu 41,600100 41,8300
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,55050 41,75050
ACB 41,550-150 41,750-150
SCB 41,3500 41,650-50
MARITIME BANK 41,1000 43,3500
TPBANK GOLD 38,8700 39,4700

Giá vàng thế giới ngày 14-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 14-10-2019