Giá vàng ngày 13-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,5000 41,8000
Nhẫn 9999 1c->5c 41,4500 41,9500
Vàng nữ trang 9999 41,0000 41,8000
Vàng nữ trang 24K 40,3860 41,3860
Vàng nữ trang 18K 30,1030 31,5030
Vàng nữ trang 14K 23,1220 24,5220
Vàng nữ trang 10K 16,1820 17,5820
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,5000 41,8200
SJC Đà Nẵng 41,5000 41,8200
SJC Nha Trang 41,4900 41,8200
SJC Cà Mau 41,5000 41,8200
SJC Bình Phước 41,4700 41,8300
SJC Huế 41,4800 41,8200
SJC Biên Hòa 41,5000 41,8000
SJC Miền Tây 41,5000 41,8000
SJC Quãng Ngãi 41,5000 41,8000
SJC Đà Lạt 41,5200 41,8500
SJC Long Xuyên 41,5000 41,8000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,4000 41,9000
DOJI HN 41,4000 41,9000
PNJ HCM 41,5500 41,8500
PNJ Hà Nội 41,5500 41,8500
Phú Qúy SJC 41,4500 41,8500
Bảo Tín Minh Châu 41,500-20 41,830-50
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,5000 41,7000
ACB 41,7000 41,9000
SCB 41,3500 41,7000
MARITIME BANK 41,1000 43,3500
TPBANK GOLD 38,8700 39,4700

Giá vàng thế giới ngày 13-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 13-10-2019