Giá vàng ngày 13-05-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 36,200-60 36,370-60
Nhẫn 9999 1c->5c 36,240-30 36,640-30
Vàng nữ trang 9999 35,770-60 36,370-60
Vàng nữ trang 24K 35,310-59 36,010-59
Vàng nữ trang 18K 26,030-45 27,430-45
Vàng nữ trang 14K 19,956-35 21,356-35
Vàng nữ trang 10K 13,918-25 15,318-25
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,200-60 36,390-60
SJC Đà Nẵng 36,200-60 36,390-60
SJC Nha Trang 36,190-60 36,390-60
SJC Cà Mau 36,200-60 36,390-60
SJC Bình Phước 36,170-60 36,400-60
SJC Huế 36,200-60 36,390-60
SJC Biên Hòa 36,200-60 36,370-60
SJC Miền Tây 36,200-60 36,370-60
SJC Quãng Ngãi 36,200-60 36,370-60
SJC Đà Lạt 36,220-60 36,420-60
SJC Long Xuyên 36,200-60 36,370-60
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 36,2700 36,3700
DOJI HN 36,29030 36,39010
PNJ HCM 36,2800 36,4500
PNJ Hà Nội 36,290-20 36,390-20
Phú Qúy SJC 36,2700 36,3700
Bảo Tín Minh Châu 36,2800 36,3600
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 36,2800 36,3600
SCB 36,5700 36,6700
MARITIME BANK 36,2000 36,3500
TPBANK GOLD 36,24030 36,49010

Giá vàng thế giới ngày 13-05-2019

Giá vàng thế giới ngày 13-05-2019