Giá vàng ngày 13-02-2020

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 43,950100 44,300100
Nhẫn 9999 1c->5c 43,950100 44,450100
Vàng nữ trang 9999 43,600100 44,300100
Vàng nữ trang 24K 42,86199 43,86199
Vàng nữ trang 18K 31,97875 33,37875
Vàng nữ trang 14K 24,57958 25,97958
Vàng nữ trang 10K 17,22542 18,62542
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 43,950100 44,320100
SJC Đà Nẵng 43,950100 44,320100
SJC Nha Trang 43,940100 44,320100
SJC Cà Mau 43,950100 44,320100
SJC Bình Phước 43,920100 44,330100
SJC Huế 43,930100 44,320100
SJC Biên Hòa 43,950100 44,300100
SJC Miền Tây 43,950100 44,300100
SJC Quãng Ngãi 43,950100 44,300100
SJC Đà Lạt 43,970100 44,350100
SJC Long Xuyên 43,950100 44,300100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 43,91050 44,270120
DOJI HN 43,90050 44,300200
PNJ HCM 43,8500 44,2500
PNJ Hà Nội 43,8500 44,2500
Phú Qúy SJC 43,95070 44,250100
Bảo Tín Minh Châu 44,000120 44,280160
Mi Hồng 43,950100 44,2000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 43,950100 44,250100
ACB 43,950150 44,250150
Sacombank 43,850-50 44,2800
SCB 43,800-50 44,100-50
VIETINBANK GOLD 43,950600 44,320500

Giá vàng thế giới ngày 13-02-2020

Giá vàng thế giới ngày 13-02-2020