Giá vàng ngày 11-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,770-30 42,020-30
Nhẫn 9999 1c->5c 41,720-30 42,170-30
Vàng nữ trang 9999 41,220-30 42,020-30
Vàng nữ trang 24K 40,604-30 41,604-30
Vàng nữ trang 18K 30,268-23 31,668-23
Vàng nữ trang 14K 23,250-18 24,650-18
Vàng nữ trang 10K 16,274-13 17,674-13
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,770-30 42,040-30
SJC Đà Nẵng 41,770-30 42,040-30
SJC Nha Trang 41,760-30 42,040-30
SJC Cà Mau 41,770-30 42,040-30
SJC Bình Phước 41,740-30 42,050-30
SJC Huế 41,750-30 42,040-30
SJC Biên Hòa 41,770-30 42,020-30
SJC Miền Tây 41,770-30 42,020-30
SJC Quãng Ngãi 41,770-30 42,020-30
SJC Đà Lạt 41,790-30 42,070-30
SJC Long Xuyên 41,770-30 42,020-30
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,760-90 42,000-150
DOJI HN 41,400-450 41,900-250
PNJ HCM 41,700-80 42,000-100
PNJ Hà Nội 41,700-80 42,000-100
Phú Qúy SJC 41,300-550 41,900-250
Bảo Tín Minh Châu 41,450-400 41,900-220
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,780-70 41,980-70
ACB 41,700-150 41,900-150
SCB 41,650-200 41,850-400
MARITIME BANK 41,1000 43,3500
TPBANK GOLD 38,8700 39,4700

Giá vàng thế giới ngày 11-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 11-10-2019