Giá vàng ngày 10-07-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 38,7000 38,9000
Nhẫn 9999 1c->5c 38,5000 39,0000
Vàng nữ trang 9999 38,2000 39,0000
Vàng nữ trang 24K 37,8140 38,6140
Vàng nữ trang 18K 28,0030 29,4030
Vàng nữ trang 14K 21,4890 22,8890
Vàng nữ trang 10K 15,0150 16,4150
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 38,7000 38,9200
SJC Đà Nẵng 38,7000 38,9200
SJC Nha Trang 38,6900 38,9200
SJC Cà Mau 38,7000 38,9200
SJC Bình Phước 38,6700 38,9300
SJC Huế 38,6800 38,9200
SJC Biên Hòa 38,7000 38,9000
SJC Miền Tây 38,7000 38,9000
SJC Quãng Ngãi 38,7000 38,9000
SJC Đà Lạt 38,7200 38,9500
SJC Long Xuyên 38,7000 38,9000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 38,5500 38,8500
DOJI HN 38,6500 38,9500
PNJ HCM 38,5000 38,9000
PNJ Hà Nội 38,5500 38,9000
Phú Qúy SJC 38,6500 38,9200
Bảo Tín Minh Châu 38,5300 38,8300
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 38,7000 38,9000
SCB 36,5700 36,6700
VIETINBANK GOLD 38,6000 38,8700

Giá vàng thế giới ngày 10-07-2019

Giá vàng thế giới ngày 10-07-2019