Giá vàng ngày 08-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,600-50 41,850-100
Nhẫn 9999 1c->5c 41,550-50 42,000-100
Vàng nữ trang 9999 41,050-100 41,850-100
Vàng nữ trang 24K 40,436-99 41,436-99
Vàng nữ trang 18K 30,141-75 31,541-75
Vàng nữ trang 14K 23,151-58 24,551-58
Vàng nữ trang 10K 16,203-42 17,603-42
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,600-50 41,870-100
SJC Đà Nẵng 41,600-50 41,870-100
SJC Nha Trang 41,590-50 41,870-100
SJC Cà Mau 41,600-50 41,870-100
SJC Bình Phước 41,570-50 41,880-100
SJC Huế 41,580-50 41,870-100
SJC Biên Hòa 41,600-50 41,850-100
SJC Miền Tây 41,600-50 41,850-100
SJC Quãng Ngãi 41,600-50 41,850-100
SJC Đà Lạt 41,620-50 41,900-100
SJC Long Xuyên 41,600-50 41,850-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,500-250 41,850-200
DOJI HN 41,450-300 41,950-300
PNJ HCM 41,600-150 41,950-150
PNJ Hà Nội 41,600-150 41,950-150
Phú Qúy SJC 41,500-250 41,850-250
Bảo Tín Minh Châu 41,710-70 41,990-150
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,550-200 41,800-200
SCB 36,5700 36,6700
VIETINBANK GOLD 41,650-100 41,970-100

Giá vàng thế giới ngày 08-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 08-10-2019