Giá vàng ngày 07-07-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 38,5500 38,8000
Nhẫn 9999 1c->5c 38,3500 38,8500
Vàng nữ trang 9999 38,0500 38,8500
Vàng nữ trang 24K 37,6650 38,4650
Vàng nữ trang 18K 27,8900 29,2900
Vàng nữ trang 14K 21,4020 22,8020
Vàng nữ trang 10K 14,9520 16,3520
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 38,5500 38,8200
SJC Đà Nẵng 38,5500 38,8200
SJC Nha Trang 38,5400 38,8200
SJC Cà Mau 38,5500 38,8200
SJC Bình Phước 38,5200 38,8300
SJC Huế 38,5300 38,8200
SJC Biên Hòa 38,5500 38,8000
SJC Miền Tây 38,5500 38,8000
SJC Quãng Ngãi 38,5500 38,8000
SJC Đà Lạt 38,5700 38,8500
SJC Long Xuyên 38,5500 38,8000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 38,57070 38,970170
DOJI HN 38,58080 38,880-20
PNJ HCM 38,400100 38,950200
PNJ Hà Nội 38,450100 38,950200
Phú Qúy SJC 38,50050 38,900-950
Bảo Tín Minh Châu 38,540-280 38,870-300
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 38,650-200 38,900-200
SCB 36,5700 36,6700
VIETINBANK GOLD 38,8500 39,1200

Giá vàng thế giới ngày 07-07-2019

Giá vàng thế giới ngày 07-07-2019