Giá vàng ngày 06-10-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 41,7500 42,0500
Nhẫn 9999 1c->5c 41,7000 42,2000
Vàng nữ trang 9999 41,2500 42,0500
Vàng nữ trang 24K 40,6340 41,6340
Vàng nữ trang 18K 30,2910 31,6910
Vàng nữ trang 14K 23,2680 24,6680
Vàng nữ trang 10K 16,2870 17,6870
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 41,7500 42,0700
SJC Đà Nẵng 41,7500 42,0700
SJC Nha Trang 41,7400 42,0700
SJC Cà Mau 41,7500 42,0700
SJC Bình Phước 41,7200 42,0800
SJC Huế 41,7300 42,0700
SJC Biên Hòa 41,7500 42,0500
SJC Miền Tây 41,7500 42,0500
SJC Quãng Ngãi 41,7500 42,0500
SJC Đà Lạt 41,7700 42,1000
SJC Long Xuyên 41,7500 42,0500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 41,770-100 42,2700
DOJI HN 41,77020 42,27020
PNJ HCM 41,7500 42,1000
PNJ Hà Nội 41,7500 42,1000
Phú Qúy SJC 41,7700 42,1500
Bảo Tín Minh Châu 41,780-90 42,140-30
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 41,800-50 42,050-50
SCB 36,5700 36,6700
VIETINBANK GOLD 41,7500 42,0700

Giá vàng thế giới ngày 06-10-2019

Giá vàng thế giới ngày 06-10-2019