Giá vàng ngày 06-07-2019

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 38,550-300 38,800-300
Nhẫn 9999 1c->5c 38,350-300 38,850-300
Vàng nữ trang 9999 38,050-300 38,850-300
Vàng nữ trang 24K 37,665-297 38,465-297
Vàng nữ trang 18K 27,890-225 29,290-225
Vàng nữ trang 14K 21,402-175 22,802-175
Vàng nữ trang 10K 14,952-125 16,352-125
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 38,550-300 38,820-300
SJC Đà Nẵng 38,550-300 38,820-300
SJC Nha Trang 38,540-300 38,820-300
SJC Cà Mau 38,550-300 38,820-300
SJC Bình Phước 38,520-300 38,830-300
SJC Huế 38,530-300 38,820-300
SJC Biên Hòa 38,550-300 38,800-300
SJC Miền Tây 38,550-300 38,800-300
SJC Quãng Ngãi 38,550-300 38,800-300
SJC Đà Lạt 38,570-300 38,850-300
SJC Long Xuyên 38,550-300 38,800-300
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 38,500-350 38,800-500
DOJI HN 38,500-400 38,900-500
PNJ HCM 38,300-350 38,750-350
PNJ Hà Nội 38,350-350 38,750-350
Phú Qúy SJC 38,450-300 39,850700
Bảo Tín Minh Châu 38,820-10 39,170-10
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 38,850100 39,100100
SCB 36,5700 36,6700
VIETINBANK GOLD 38,850-300 39,120-330

Giá vàng thế giới ngày 06-07-2019

Giá vàng thế giới không có giao dịch vào ngày thứ bảy.