Giá vàng ngày 26-05-2020

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 48,470-30 48,850-50
Nhẫn 9999 1c->5c 47,600-50 48,300-50
Vàng nữ trang 9999 47,200-50 48,000-50
Vàng nữ trang 24K 46,125-49 47,525-49
Vàng nữ trang 18K 34,254-37 36,154-37
Vàng nữ trang 14K 26,237-29 28,137-29
Vàng nữ trang 10K 18,268-21 20,168-21
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 48,470-30 48,870-50
SJC Đà Nẵng 48,470-30 48,870-50
SJC Nha Trang 48,460-30 48,870-50
SJC Cà Mau 48,470-30 48,870-50
SJC Bình Phước 48,450-30 48,870-50
SJC Huế 48,440-30 48,880-50
SJC Biên Hòa 48,470-30 48,850-50
SJC Miền Tây 48,470-30 48,850-50
SJC Quãng Ngãi 48,470-30 48,850-50
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 48,490-30 48,900-50
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 48,51050 48,84050
DOJI HN 48,51010 48,790-10
PNJ HCM 48,50050 48,8000
PNJ Hà Nội 48,50050 48,8000
Phú Qúy SJC 48,500-20 48,800-20
Mi Hồng 48,500-50 48,8000
Bảo Tín Minh Châu 48,5200 48,7800
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 48,480-70 48,680-70
ACB 48,5000 48,8000
Sacombank 48,400100 48,95050
SCB 48,500100 48,75050
MARITIME BANK 48,1000 49,200-200
TPBANK GOLD 48,5501,250 48,800600

Giá vàng thế giới ngày 26-05-2020

Giá vàng thế giới ngày 26-05-2020