Vietcombank lãi 1.335 tỷ đồng trong quý 1/2011 06:32 11/05/2011

Vietcombank lãi 1.335 tỷ đồng trong quý 1/2011
Lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 của Vietcombank đạt 1.335,19 tỷ đồng, sau khi trích dự phòng rủi ro tín dụng 400 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn từ 1/1/2011 đến 31/3/2011.

Ở kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo, lợi nhuận của Vietcombank có một số điểm khác biệt so với nhiều ngân hàng lớn đã công bố trước đó.

Cụ thể, nếu tại nhiều thành viên lớn khác có xu hướng gia tăng khoản lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý 1/2011 so với quý 1/2010, thì tại Vietcombank lại giảm nhẹ, 241,9 tỷ đồng so với 247,75 tỷ đồng.

Ngược lại, nếu nhiều thành viên khác lỗ ở hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý 1/2011, thì Vietcombank lại ghi nhận mức lãi tăng rất mạnh (gần 100%) so với quý 1/2010, 399,09 tỷ đồng so với 200,93 tỷ đồng.

Cũng trong quý 1/2011, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của Vietcombank chỉ đạt 16,08 tỷ đồng, trong khi quý 1/2010 có tới 106,18 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng này trong quý 1/2011 cũng gia tăng rất mạnh so với quý 1/2010, tăng 83%, 1.266,71 tỷ đồng so với 692,15 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 1/2011 của Vietcombank đạt được là 2.174,89 tỷ đồng, tăng gần 21% quý 1/2010. Tuy nhiên, ngân hàng này tiếp tục thực hiện trích dự phòng rủi ro tín dụng với 400 tỷ đồng trong kỳ; theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế chỉ còn 1.774,89 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 là 1.335,19 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong quý 1/2010, Vietcombank cũng ghi nhận khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 350 tỷ đồng.

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 41,070 -230 41,340 -220

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,1100 23,2600

  AUD

15,643-7 16,036-7

  CAD

17,201-14 17,683-15

  JPY

2000 2140

  EUR

25,35616 26,22717

  CHF

22,97960 23,56562

  GBP

29,472128 29,975130
Commodities ($USD)
Crude Oil 56.86 -0.67%
Natural Gas 2.64 -5.76%
Gasoline 1.61 -1.48%
Heating Oil 1.91 -
Gold 1455.50 -0.40%
Silver 16.76 -0.13%
Copper 2.66 -0.68%