Dự kiến áp cơ chế mua bán ngoại tệ mặt từ 1/7/2011 12:02 10/05/2011

Dự kiến áp cơ chế mua bán ngoại tệ mặt từ 1/7/2011
Dự kiến quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối sẽ hoàn thiện và áp dụng từ ngày 1/7 tới.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo quy định về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối - một trong những văn bản triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo dự thảo, những giả thiết được bàn luận trước đó về cơ chế cho thu phí, cơ chế cho thỏa thuận tỷ giá mua - bán… không có trong nội dung đưa ra; thậm chí quy định về hạn mức tối đa, mức giá giao dịch cũng không nêu cụ thể mà chủ yếu theo các quy định về quản lý ngoại hối có liên quan.

Đối tượng áp dụng theo dự thảo là cá nhân là công dân Việt Nam, được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài.

Đối với các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam có thể sử dụng thẻ ngân hàng, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác hoặc mua ngoại tệ dưới hình thức chuyển khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để thanh toán ra nước ngoài.

Cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cũng được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Và cá nhân được bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo nội dung dự thảo, cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối theo nguyên tắc sau: được ưu tiên mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến; trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối xem xét bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Về số lượng, những đối tượng và nhu cầu trên được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối với mức tối thiểu tương đương 100 USD/1người/1ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa là 10 ngày. Tùy theo nhu cầu thực tế, cá nhân là công dân Việt Nam có thể mua ngoại tệ tiền mặt với số lượng ít hơn mức quy định này.

Trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối có thể bán ngoại tệ tiền mặt cho công dân Việt Nam vượt mức quy định tại quy định trên với các mục đích hợp pháp thep quy định của pháp luật.

Cũng theo nội dung dự thảo, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo quy định tại thông tư này và các quy định về quản lý ngoại hối có liên quan; phải niêm yết công khai tỷ giá mua, bán các loại ngoại tệ tại địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt, trên trang tin điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối và thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân theo quy định về tỷ giá.

Các tổ chức này cũng phải ban hành quy trình nội bộ về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân, quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, chứng từ có liên quan chứng minh nhu cầu sử dụng, chi tiêu ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài của cá nhân để đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định tại thông tư này và các quy định khác về quản lý ngoại hối.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích cá nhân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi tiêu hợp pháp ở nước ngoài; hàng tháng, chậm nhất ngày 10 tháng sau, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối thực hiện báo cáo theo quy định…

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 38,150 750 38,450 850

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,2550 23,3750

  AUD

15,85257 16,21859

  CAD

17,287154 17,740158

  CHF

23,227248 23,693253

  EUR

25,885136 26,641140

  GBP

29,210263 29,678267

  JPY

2132 2232
Commodities ($USD)
Crude Oil 53.76 -0.26%
Natural Gas 2.28 -2.28%
Gasoline 1.74 +0.81%
Heating Oil 1.83 -
Gold 1344.60 -0.15%
Silver 14.94 -0.23%
Copper 2.68 -0.84%