SHB đặt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng 10:46 04/05/2011

SHB đặt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 19 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo đó, trong năm nay SHB đặt chỉ tiêu tổng tài sản 75.000 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2010; vốn điều lệ từ gần 3.500 tỷ đồng lên 4.995 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010; tăng trưởng tín dụng 19,9% so với năm 2010.

Ngân hàng này dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 1.050 tỷ đồng, trong đó mục tiêu cơ cấu thu dịch vụ chiếm 25% trên tổng thu nhập thuần; các chỉ số ROE đạt 20%, ROA từ 1,7% - 2% và mạng lưới dự kiến đạt 220 điểm giao dịch đến 31/12/2011.

Năm 2010, tổng tài sản của SHB là 51.032 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 656 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; tỷ lệ cổ tức là 14,5%/năm/ vốn điều lệ thời điểm và tỷ lệ cổ tức 16,78%/vốn điều lệ bình quân. Trong năm 2010, SHB cũng đã hoàn thành kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng và phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi 1.500 tỷ đồng để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào quý 2/2011.

SHB cho biết, giá trị tài sản cố định là bất động sản của ngân hàng này được các tổ chức định giá bất động sản uy tín định giá hơn 4.342 tỷ đồng.

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 41,560 41,830

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,1155 23,2655

  AUD

15,467-18 15,856-19

  CAD

17,23075 17,71377

  JPY

202-1 215-1

  EUR

25,31714 26,18714

  CHF

22,90721 23,49121

  GBP

28,796239 29,287242
Commodities ($USD)
Crude Oil 54.70 +2.10%
Natural Gas 2.21 -
Gasoline 1.64 +0.95%
Heating Oil 1.96 +1.88%
Gold 1482.70 -0.82%
Silver 17.46 -0.33%
Copper 2.62 +0.52%