Chính thức xác định các doanh nghiệp phải bán lại ngoại tệ từ 1/7 15:56 01/06/2011

Chính thức xác định các doanh nghiệp phải bán lại ngoại tệ từ 1/7
Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành văn bản quy định và hướng dẫn việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ngày 31/5/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 13/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Theo thông tư này, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và không phải là tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp trong tháng của chính các doanh nghiệp lớn hơn số ngoại tệ thu được và số dư tài khoản tiền gửi ngoại tệ hiện có, trong phạm vi số ngoại tệ đã bán cho tổ chức tín dụng được phép, doanh nghiệp được quyền mua số ngoại tệ còn thiếu từ tổ chức tín dụng được phép trên cơ sở xuất trình tài liệu, chứng từ hợp lệ để phục vụ nhu cầu sử dụng hợp pháp.

Thông tư quy định về các nguồn ngoại tệ các doanh nghiệp trên phải bán cho tổ chức tín dụng bao gồm ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn gửi tại tổ chức tín dụng tại thời điểm ngày 1/7/2011; ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của doanh nghiệp phát sinh từ ngày 1/7/2011.

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 53,200 -800 53,750 -800

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,020-30 23,230-30

  AUD

16,65028 17,34629

  CAD

17,36912 18,09413

  JPY

2150 2260

  EUR

26,98789 28,36494

  CHF

24,98967 26,03370

  GBP

30,104-53 31,362-55

  CNY

3,440-14 3,584-14